El César és el monitor de la classe de Mixed Martial Arts, una activitat de defensa personal que es fa els dimarts a la tarda. Descobreix-la!

Títols i especialitats