Per més informació, posa’t en contacte amb nosaltres trucant al 861 777 o passa a veure’ns al Bloc!

* No inclou peu de gat