Per més informació, posa’t en contacte amb nosaltres trucant al 861 777 o passa a veure’ns al Bloc!

QUOTES
Anual 395,00 €
Anual Menor 220,50 €
Anual matins 236,50 €
Trimestral 110,00 €
Trimestral Menor 63,00 €
Trimestral matins 73,50 €
Mensual 42,00 €
Mensual Menors 26,50 €
Mensual matins 31,50 €
Mes de prova 63,00 €
ESCOLES
Escalada mensual 45,00 €
Escalada trimestral 117,00 €
Escalada curs complet 280,00 €
Box Kids / MMA / Luta Livre 28,00 €
2 activitats 40,00 €
3 activitats 50,00 €
ENTRENAMENTS
Rutina bàsica 35,00 €
Entrenament periodització 50,00 €
Entrenament periodització (trimestral) 120,00 €
Classe particular escalada 1-2 pax 28,00 €
Classe particular escalada 3-5 pax 24,00 €
Classe particular escalada +5 pax 20,00 €
ABONAMENTS
Ticket 1 dia 12,00 €
Ticket 1 dia <18 anys i després 19:00h 6,50 €
Abonament 4 classes dirigides 27,00 €
Abonament 10 classes dirigides 55,00 €
Bono 10 Rocòdrom + gym 89,00 €
Bono 10 Rocòdrom + gym (<18 anys) 60,00 €
Taquilla petita (anyal) 35,00 €
Taquilla gran (anyal) 45,00 €
SEBC+FAM
Secció Esportiva (anyal) 25,00 €
Club d’escalada (mensual) 30,00 €
SEBC + FAM Andorra (anyal) 65,10 €
SEBC + FAM Europea (anyal) 78,62 €
SEBC + FAM Mundial (anyal) 179,50 €

Matrícula inscripció anyal: 80 €
Matrícula inscripció trimestral: 80 €
Matrícula inscripció mensual: 100 €

* No inclou peu de gat