Canvia la manera d’agafar les peses

És recomanable la variació de rutines i d’exercicis per sorprendre constantment els muscles. D’aquesta manera aconseguim fer un entrenament millor. Per aquest motiu, avui ens fixarem en la manera d’agafar les peses, un fet que té molta importància a l’hora d’evolucionar.

Existeix una àmplia varietat de maneres d’agafar les peses amb les diferents parts del nostre cos. Molts no li donen importància, però en realitat intervè en la manera en què els muscles treballen durant l’exercici i constitueix una variació important i interessant per a continuar evolucionant cap als nostres objectius.

La manera de col·locar les mans a l’hora d’agafar les peses determinarà el desenvolupament de l’activitat que realitzem. Segons com les agafem i inclinem, per exemple, treballarem diferents parts dels bíceps: zona central, part interna o extrena.
No obstant, que variem no significa que treballarem els músculs de manera diferent, sinó que al final es treballara el mateix grup muscular de diferent manera.

Aquest canvi en la nostra rutina de fer exercicis ens ajudarà a evitar l’estancament a l’hora d’evolucionar i guanyar força.