Curs bàsic de biomecànica funcional amb el Pablo Scorza

Què és la biomecànica funcional d’escalada?

L’objectiu de la Biomecànica Funcional d’Escalada és minimitzar les lesions el màxim possible i millorar l’evolució de l’escalador a llarg termini. Per esports com l’escalada aquest tipus d’entrenament és especialment interessant perquè les lesions es poden prevenir gairebé totalment i lesionar-se menys també significa escalar millor.

Segons la Biomecànica Funcional, l’entrenament preventiu també afecta positivament a la qualitat de l’escalada gràcies a que els exercicis milloren l’harmonia muscular, el sentit de l’equilibri, la flexibilitat i l’autoconeixement corporal. Un cos ben equilibrat, coordinat i conscient és més fort, més precís i més eficaç en els seus moviments.

Com és el curs i quin és el seu objectiu?

Aportar nocions per a saber evitar lesions en un dia d’escalada i com recuperar-se millor, gràcies a exercicis que preparen l’estructura profunda del cos abans d’escalar i ajuden a compensar-la i reequilibrar-la després.
Al curs també s’aprèn a diferenciar entre biotips per tal que cada escalador sàpiga adaptar els exercicis a les seves necessitats corporals i a tenir cura de si mateix.

Es tracta d’un curs teòrico – pràctic, on la teoria està molt adaptada al llenguatge de l’escalador i amb exemples molt comuns del món de l’escalada.
No hi ha material didàctic, però el participant al curs pot portar el seu material per prendre notes i fer fotos o vídeos.

Per qui està dictat, a qui va dirigit i quant costa?

El curs està dictat pel Pablo Scorza i està dirigit a tot escalador, independentment del seu nivell i de la seva experiència. El cost del curs és de 200 € per no socis i de 150 € pels socis de Bloc Cafè o secció esportiva.

Quan i on es fa?

El curs dura 5 hores i es farà el 20 de gener 2017, de 10h a 15h, al Bloc Cafè.

Què s’aprèn al curs?

Contingut teòric
Durant el curs no se segueix un protocol ni una seqüència lògica per explicar els conceptes teòrics, sinó que aquests es van parlant espontàniament al llarg de la sessió i s’adapta a les preguntes, requisits i coneixements dels alumnes.

 • Teixit fascial: funció i importància
 • Elastina i col·lagen: les proteïnes del teixit connectiu. Diferències entre elles i relació amb les alteracions del teixit connectiu i l’envelliment
 • Què són les cadenes musculars?
 • Comparació de l’evolució neuromotora del nadó amb la biomecànica de l’escalador (evolució postural)
 • Biomecànica de l’escalador: grups musculars agonistes i antagonistes; explicació del per què de les diferents tendències posturals evolutives del cos de l’escalador i de les tendències lesives d’elles (com els bloquejos articulars o escurçaments musculars de membres inferiors poden causar sobrecàrregues i lesions en membres superiors)
 • Escalada = lesió de dits. Per què?
 • Concepte d’estirament: aprendre com estirar en funció de l’objectiu
 • Disfunció neuromotora a l’escalador: què és?
 • Sistema nerviós autònom i el per què de l’interès de treballar amb la bola
 • Exemples de casos clínics interessants
 • Importància de la prevenció de lesions en l’escalada
 • Importància i influència dels aspectes nutricionals, psicològics, emocionals i socials: l’escalada és com una cadena i com més anelles cuidis, menor risc de lesions tindràs i millors resultats obtindràs
 • Tests posturals: avaluació i explicació de la tendència de cada patró postural. Comparació entre casos amb diferents biotips
 • Aprendre a desmitificar: importància d’escoltar i conèixer el propi cos per saber el que necessita (el que al meu company li va bé no té per què anar-me bé a mi i viceversa)

Contingut pràctic
A la part pràctica sí que se segueix un ordre lògic establert en base a una evolució pel que fa a dificultat dels exercicis i per facilitar la memorització d’aquests. S’ensenya una seqüència d’exercicis on l’alumne aprendrà a adaptar-los a les seves necessitats, insistint en la importància de la individualització.

Seqüència bàsica d’estiraments amb bola:

 • Cadena recta anterior
 • Cadena recta lateral
 • Cadena creuada anterior
 • Cadena recta posterior
 • Dissociació de cintures

Equilibri amb la bola:

 • Assegut
 • 4 recolzaments
 • 3 suports
 • 2 suports

Elàstics

 • Rotadors externs
 • Aducció d’escàpules
 • Diagonal (cadena extensora – abductora – rotadora externa)
 • Deltoide anterior
 • Extensors de dits

De la part pràctica s’explica com adaptar la freqüència i intensitat dels exercicis, així com el moment de realitzar-los en funció dels objectius.