Moment per fer esport a l’aire lliure en grup. Cada setmana es farà un recorregut diferent i de varies dificultats amb desnivells i llargada nous.