Durant la classe de defensa personal s’aprendrà les tècniques bàsiques per a evitar i preveure possibles agressions o intents d’agressions. No només s’aprendrà a com defensar-se sinó que també es treballaran els conceptes d’autoconfiança, seguretat o de creixement personal.