El core o nucli és l’àrea que engloba tota la regió abdominal i part baixa de l’esquena. Ho componen els oblics, recte abdominal, sòl pelvià, el diafragma i el múscul més important de tots: el múscul transvers abdominal. Un core fort i estable: millora l’equilibri, l’estabilitat, l’estàtica corporal i absorbeix els impactes de manera més eficaç, disminuint els dolors i el risc que es produeixi una lesió.