▪️ Activitat física en grup dirigida a l’embaràs.
▪️ Supervisió FT especialitzada.
▪️ Entrenament individualitzat i adaptat segons condició i trimestre.
▪️ Prevenció de lesions durant l’embaràs.
▪️ Manteniment de la condició física.