Arts Marcials Mixtes

Les Arts Marcials Mixtes, també conegudes com MMA, és un esport de combat, y de contacte plé, que permet l’ús de d’una amplia varietat d’estils i tècniques de lluita tant de peu com a terra segons les regles de competició d’aquest esport tan complet.